Upper Hutt City Council
2016 Triennial Elections

Election Returns

As at 10 October 10:22am

Electors 29548
Date Daily Returns Daily Return % Cumulative Return Cumulative % 2013 Returns 2010 Returns 2007 Returns
19 Sep 0 0.00% 0 0.95% 0.13% 0.00%
20 Sep 0 0.00% 0 3.03% 0.14% 0.00%
21 Sep 791 2.68% 791 2.68% 5.99% 4.54% 4.23%
22 Sep 624 2.11% 1,415 4.79% 8.14% 8.00% 6.58%
23 Sep 724 2.45% 2,139 7.24% 10.06% 10.81% 9.26%
24 Sep 0 0.00% 2,139 10.06% 10.81% 9.27%
25 Sep 0 0.00% 2,139 10.06% 10.81% 9.27%
26 Sep 605 2.05% 2,744 9.29% 11.82% 14.38% 13.38%
27 Sep 596 2.02% 3,340 11.30% 15.53% 15.15% 15.00%
28 Sep 1,282 4.34% 4,622 15.64% 17.79% 19.18% 17.08%
29 Sep 892 3.02% 5,514 18.66% 19.38% 21.49% 19.17%
30 Sep 266 0.90% 5,780 19.56% 21.06% 23.35% 20.98%
1 Oct 0 0.00% 5,780 21.06% 23.35% 20.98%
2 Oct 0 0.00% 5,780 21.06% 23.35% 20.98%
3 Oct 507 1.72% 6,287 21.28% 22.75% 26.26% 24.68%
4 Oct 583 1.97% 6,870 23.25% 27.41% 30.74% 25.68%
5 Oct 1,429 4.84% 8,299 28.09% 30.91% 30.84% 31.24%
6 Oct 933 3.16% 9,232 31.24% 34.44% 35.72% 34.12%
7 Oct 1,551 5.25% 10,783 36.49% 38.82% 40.30% 37.49%
8 Oct 1,334 4.51% 12,117 41.01% 40.78% 44.34% 41.36%
Totals 12,117 12,117 41.01% 40.78% 44.34% 41.36%